Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Inflytande i näringsverksamhet medförde inte väsentlig anknytning

Ett indirekt ägande på mer än 20 procent i ett svenskt rörelsedrivande företag har inte medfört väsentlig anknytning för en utflyttad person. Motiven till omstruktureringen har vägts in av Skatterättsnämnden vid bedömningen.

Av senaste års praxis har det blivit allt tydligare att ett ägande med mer än 10 procent i ett svenskt rörelsedrivande företag medför väsentlig anknytning för en utflyttad person i de flesta fall. Detta leder till att personen ska beskattas som obegränsat skattskyldig i Sverige. Faktorer som utflyttningstid och andra omständigheter kan dock påverka bedömningen vilket detta fall visar.

Sökanden, som är begränsat skattskyldig och har varit utflyttad sedan 2015, frågade Skatterättsnämnden (SRN) om en tilltänkt omstrukturering i ett bolag där han har ägande skulle medföra väsentlig anknytning för hans del. Sökanden äger ca 21 % i bolaget X hemmahörande inom EU. X ägs till resterande del av det svenska bolag Y AB. Y AB äger även 95 % i Z AB som är ett försäljningsbolag som arbetar mot den svenska marknaden. Som ett led i en omstrukturering avses bland annat att X ska förvärva Z AB varmed sökanden indirekt kommer att äga ca 21 % av detta svenska bolag. 

SRN anser att den relativt korta tid från sökandens flytt från Sverige tillsammans med förvärvet kan tala för väsentlig anknytning. SRN anför dock att X:s förvärv är del av en affärsmässig omstrukturering, där Z AB är ett av flera förvärv, och där detta förvärv kan ske mot sökandens vilja. Sammantaget anser SRN att förvärvet inte ska medföra att sökanden får väsentlig anknytning till Sverige. Skatteverket var dock av motsatt uppfattning.

Scroll to Top