Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Storbritannien numera tredje land i skattelagstiftningen

I skattelagstiftningen finns det många regler där det är avgörande om ett land är ett EU-land eller en stat inom EES (där även Island, Norge och Liechtenstein ingår) eller ett så kallat tredjeland, vilket är ett land utanför EU och EES. Genom utträdet ur EU räknas Storbritannien från och med den 1 januari 2021 som ett tredjeland då Storbritannien från detta datum inte längre är ett EU-land och inte heller omfattas av EES-avtalet. Detta får betydelse i skattebestämmelser för både företag och privatpersoner.

Storbritannien gick ur EU i januari 2020 men har under en övergångsperiod fram till 31 december 2020 behandlats som ett EU-land enligt övergångsbestämmelserna.

Storbritanniens ändrade status i skattebestämmelser kan exempelvis få betydelse i fråga om rätt till koncernavdrag, gränsöverskridande fusioner, omedelbar återföring av periodiseringsfonder, och uppskovsgrundande andelsbyten som måste skattas av.

För företag som har kalenderår som beskattningsår betraktas Storbritannien för beskattningsår 2020 som både EU- och EES-land och avseende beskattningsår 2021 som ett tredjeland. För företag med ett brutet räkenskapsår som sträcker sig över årsskiftet 2020/2021 kan särskild uppmärksamhet krävas eftersom Storbritannien betraktas som ett EU- och EES-land del av beskattningsåret och som tredjeland del av beskattningsåret. Det kan exempelvis få betydelse när under beskattningsåret en transaktion eller händelse sker.

I vissa bestämmelser i skattelagstiftningen finns ett krav på att ett land ska vara ett EU- eller ett EES-land, eller vara ett land som Sverige har ett skatteavtal med. Dessa bestämmelser kommer även fortsättningsvis att kunna tillämpas i förhållande till Storbritannien, eller i förhållande till exempelvis ett företag i Storbritannien, eftersom Sverige har ett skatteavtal med Storbritannien. I vissa bestämmelser finns ett krav på att ett skatteavtal även ska innehålla en bestämmelse om att Sverige har ett informationsutbyte med det andra landet och även dessa bestämmelser är uppfyllda eftersom skatteavtalet med Storbritannien innehåller en  sådan artikel.

Har du frågor där ”brexit” kan få en påverkan är du välkommen att höra av dig till oss för en diskussion om bedömningen.

Scroll to Top