Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Förändring av bostadsrätt kan utlösa vinstbeskattning

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande meddelat att en väsentlig förändring av en bostadsrätt innebär att den anses såld och medför därför en kapitalvinstbeskattning. Det kan utlösa en stor vinstskatt för den som ändrar en lägenhet som stigit mycket i värde sedan den först skaffades. En sådan förändring som avses kan exempelvis ske vid tillbyggnad av vindsvåning, övertagande av ett nytt rum och i vissa fall när en parkeringsplats läggs till bostadsrätten.

Är förändringen väsentlig blir skattekonsekvensen lika med att sälja bostadsrätten och därefter köpa den på nytt för marknadspris. Som försäljningspris räknas marknadsvärdet av den nya förändrade bostadsrätten med justering för om ersättning har tagits emot eller lämnats i samband med förändringen.  I gengäld får ett högre inköpspris användas framöver. Det är även möjligt att få uppskov med vinsten helt eller delvis om förutsättningarna för det är uppfyllda. Då betalas i stället den så kallade uppskovsräntan på uppskovsbeloppet.

Det avgörande blir om förändringen ska anses som ”väsentlig”. Det går inte att ge någon exakt gräns vad gäller exempelvis antal kvadratmeter eller viss procentuell förändring av ytan. Skatteverket uppger i sitt ställningstagande att en väsentlig förändring vanligtvis bör föreligga om två bostadsrättshavare har kommit överrens om att förändra storleken av sina lägenheter till exempel genom att ett rum i den ena lägenheten överförs till den andra lägenheten. En väsentlig förändring av bostadsrätten kan också föreligga om bostadsrätten utvidgas med rätten att disponera en viss parkeringsplats och det väsentligt ökar bostadsrättens marknadsvärde. Om lägenheten utökas eller minskas med en obetydlig yta ska den dock inte anses såld.

Skatteverket ska vid kontroll tillämpa synsättet först från 1 januari 2018.

För den som står inför att förändra sin bostadsrätt bör det beaktas om en sådan förändring kan vara ”väsentlig”. På så sätt kan det på förhand överblickas vilka eventuella skattekonsekvenser detta kan medföra. Sådana konsekvenser kan då ingå i alla övriga överväganden som behöver hanteras för att på så sätt förebygga kostnadsmässiga överraskningar.

1 reaktion på ”Förändring av bostadsrätt kan utlösa vinstbeskattning”

  1. Pingback: Synsätt när det gäller förändring av bostadsrätt ska gälla först från 2018. | | Advice

Kommentarer är stängda.

Scroll to Top