Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Se upp vid ägarförändringar i företag med utomstående

Arbetar du och äger aktier i ett företag som ska säljas och där utomstående passiva ägare också äger aktier så finns möjlighet att skatta av marknadsvärdet till 25 procents skatt. Åtgärden måste dock göras innan det utomstående ägandet upphör.

Personer som inte är verksamma i ett fåmansföretag benämns som utomstående eller passiva delägare. Äger dessa 30 procent eller mer och har rätt till utdelning så är ofta utomståenderegeln tillämplig. Det medför att aktierna inte är kvalificerade för ägare som arbetar i företaget och dessa kan ta utdelning från företaget till 25 procents beskattning oavsett storlek på utdelningen.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i somras en dom om utomståenderegeln som Advice skrivit om tidigare. Ett indirekt ägt företag i vilket det fanns ett utomstående ägande skulle säljas. Efter denna ägarförändring skulle upparbetad vinst, som nu fanns i de tidigare verksamma ägarnas förvaltningsbolag, beskattas som kvalificerat innehav med högre skatt. Skulle utdelning i stället lämnas innan det utomsående ägandet upphörde skulle det beskattas lägre.

Enligt domen är utdelnings- eller avyttringstidpunkten avgörande vid bedömning av utomståenderegeln.

Med rätt planering går det att utnyttja möjligheten att få ut upparbetad vinst till 25 procents skatt. Inför en försäljning av ett företag där det även finns passiva ägare kan aktierna först sälja av till ett eget företag för marknadsvärdet vilket utlöser en beskattning till 25 procent. Det kan i många fall vara fördelaktigare än att avvakta. Har du funderingar om liknande omstruktureringar är du välkommen att höra av dig till oss för en diskussion om hur det ser ut i ditt fall.

Scroll to Top