Gåva av fastighet

Gåva av fastighet

[2015-03-04] I Advice nyhetsbrev publicerat i oktober förra året redogjorde vi för att Skatteverket överklagat ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden, vilket fastslog att en s.k. kattrumpa utgör en gåva inkomstskattemässigt och inte en försäljning. Med ”kattrumpa” avses gåva av en fastighet till ett aktiebolag där aktierna till minst 40 % ägs av närstående till gåvogivaren. Konsekvensen av att en sådan transaktion anses utgöra en gåva är att någon beskattning av en eventuell kapitalvinst inte ska ske.

Nu har det kommit ytterligare två förhandsbesked från Skatterättsnämnden som fastslår att en kattrumpa, inkomstskattemässigt, utgör en gåva. Förhandsbeskeden gällde visserligen fastigheter som utgjorde lagertillgångar men då prövningen mer handlar om att bedöma huruvida gåvoavsikt till ett aktiebolag är möjlig så spelar detta mindre roll.

Högsta förvaltningsdomstolen kommer att avgöra frågan och framtiden får utvisa om de delar Skatterättsnämndens uppfattning att en kattrumpa utgör en gåva eller inte.

Scroll to Top