Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Väsentlig anknytning till Sverige p.g.a. bostad

Vid inkomstbeskattning är en person obegränsat skattskyldig i Sverige bl.a. om personen tidigare har varit bosatt här och har väsentlig anknytning hit. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning hit ska vid den samlade bedömningen bl.a. beaktas om personen är svensk medborgare, hur länge personen var bosatt här och om denne har en bostad som är inrättad för åretruntbruk. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål rörande väsentlig anknytning med anledning av innehav av en lägenhet i Sverige.

Ett gift par sålde innan de flyttade till Portugal sin permanentbostad i Sverige. Inför flytten köpte de en lägenhet i Sverige med avsikt att använda den som fritidsbostad när de besöker Sverige på sommaren samt ytterligare ca fyra gånger per år. Paret avsåg att flytta över en mindre del av sitt bohag från sin permanentbostad till lägenheten. Makarna var aldrig bosatta i lägenheten. Frågan i HFD var om detta innehav kunde utgöra grund för väsentlig anknytning till Sverige.

Enligt praxis gäller att en permanentbostad som behålls efter utflyttningen grundar normalt väsentlig anknytning till Sverige. Däremot grundar i regel inte enbart innehav av en fritidsbostad inrättad för åretruntbruk sådan väsentlig anknytning. Då en ny bostad förvärvas inför utflyttningen kan det i vissa fall vara att jämställa med att permanentbostaden behålls.

HFD beaktade att perioden från det att makarna lämnade permanentbostaden till utflyttningen från Sverige var kort (ca tre månader) och att paret aldrig bott i lägenheten. HFD fastslog att under sådana förutsättningar måste bostaden anses vara en sådan fritidsbostad som inte grundar väsentlig anknytning. Bedömningen skulle inte påverkas av om makarna flyttade över visst bohag till lägenheten.

Scroll to Top