Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

HFD fastställer förhandsbesked avseende aktiegåva vid generationsskifte

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende aktiegåva.

Fallet avsåg en gåva i form av tio procent av aktierna i ett bolag till en son som även var VD i bolaget. Föräldrarna ägde 85 procent av aktierna i bolaget och hade tre barn varav de andra två var verksamma i bolaget men inte i samma utsträckning som VD:n. I samband med denna överlåtelse skulle även 15 procent av aktierna i bolaget fördelas jämt mellan de tre barnen och motivet bakom ansågs vara en del i ett planerat generationsskifte som skulle ske successivt.

HFD fastställde att det är fråga om en förmögenhetsöverföring från föräldrar till barn och att syftet bakom överlåtelsen i allt väsentlighet var ett annat än att belöna sonen för hans arbetsinsatser och att gåvan därmed var skattefri.

Scroll to Top