Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Regeringen föreslår strängare men enklare skattetilläggsregler

Regeringen remitterar förslag om ändrad beräkning av skattetillägg. Syftet är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra systemet enklare och mer rättvist. Förslaget föreslås gälla från 1 april 2019 och förväntas leda till ökade skattetilläggsintäkter.

Vid inkomstbeskattningen föreslås att storleken på skattetillägget ska beräknas på det undanhållna beloppet och inte som i dag på underlag av undandragen skatt. Som huvudregel föreslås att skattetillägg tas ut med 15 procent av det undanhållna beloppet. På stora undanhållna belopp som överstiger ca 900 000 kronor, eller vid upprepade oriktiga uppgifter, föreslås ett förhöjt skattetillägg med ytterligare 10 procent. I underskottsfall ska motsvarande beräkning gälla och inte endast på en fjärdedel av underlaget som sker idag.

Enligt förslaget ska det nya systemet medföra att det enklare går att förutse skattetilläggets storlek. Därtill ska beräkningen vara lättare att tillämpa och förklara. Systemet medför också att storleken på skattetillägget inte ska variera för olika personer trots identiska oriktiga uppgifter. Skattetillägget kommer inte heller att variera beroende på vilket inkomstslag som avses, eller om skattetillägget avser juridiska personer, fysiska personer eller dödsbon.

För att skattetillägg ska tas ut krävs likt bestämmelserna idag att oriktig uppgift har lämnats som, om den hade godtagits, skulle lett till lägre eller tillgodoräknad skatt för den enskilde.

När det gäller exempelvis mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och skatteavdrag föreslås att skattetillägget även i fortsättningen ska beräknas på undandragen skatt, och att skattetillägg som huvudregel fortsatt ska tas ut med 20 procent av den undandragna skatten.

Scroll to Top