Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

HFD har prövat F-skattens verkningar

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en nyligen meddelad dom ansett att ett bolag inte ska betala arbetsgivaravgifter till personer med godkännande för F-skatt, trots att omständigheterna i övrigt talat för ett anställningsförhållande.

Huvudregeln är att den som betalar ut lön och andra ersättningar för arbete i regel ska betala arbetsgivaravgifter. Om den som tar emot ersättningen är godkänd för F-skatt när ersättningen bestäms eller betalas ut ska däremot inte arbetsgivaravgifter betalas.

Kammarrätten har tidigare funnit att de konsultarvoden som målet gällde rätteligen utgjorde lön då VD:n och styrelseordföranden som erhållit dessa inte ansågs som självständiga i förhållande till det utbetalande bolaget, trots att de haft ett godkännande för F-skatt. Skatteverket har sedermera kommit att överklaga sitt eget beslut till HFD och gjort gällande att de som erhållit ersättningarna varit godkända för F-skatt och åberopat detta, och att det då saknas laglig grund att påföra arbetsgivaravgifter på ersättningarna.

HFD har slagit fast att personerna har varit godkända för F-skatt vid utbetalningarna och att bolaget vid sådana förhållanden inte är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter. Att ersättningarna har ansetts utgöra inkomst av anställning för mottagarna har saknat betydelse.

HFD:s dom medför att den som anlitar någon för att utföra arbete ska kunna lita på ett giltigt och uppvisat godkännande för F-skatt. Anser Skatteverket att kriterierna för att bedriva näringsverksamhet inte är uppfyllda ska det istället åtgärdas genom att ett godkännande för F-skatt återkallas.

Scroll to Top