Utökad utredning om 3:12-reglerna

Utökad utredning om 3:12-reglerna

[2015-03-04] Vi har tidigare skrivit om att regeringen beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Nu utvidgas utredningen till att även omfatta de s.k. 3:12 reglerna, som styr beskattningen av utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag.

Syftet med översynen av 3:12 reglerna är att begränsa möjligheterna att omvandla tjänsteinkomster till kapitalinkomster. Utredningen ska i stort sett analysera samtliga delar av det befintliga regelsystemet – allt från storleken på schablonbeloppet i förenklingsregeln till storleken på och förutsättningarna för att beräkna löneunderlag.

I det nya direktivet framgår att utgångspunkten för uppdraget är att de förslag som utredningen lämnar sammantaget inte ska medföra minskade utan ökade skatteintäkter. Uppdraget ska vara klart att redovisas den 1 september 2016. Detta innebär att nya regler troligtvis inte blir aktuella förrän 1 januari 2018.

Scroll to Top