Slopad skattereduktion för gåvor

Slopad skattereduktion för gåvor

Finansdepartementet har föreslagit ett slopande av skattereduktion för gåvor från och med den 1 januari 2016. Anledningen till förslaget är att det i inkomstskattelagen anges att den skattskyldiges personliga levnadskostnader inte får dras av. Till personliga levnadskostnader räknas bland annat utgifter för gåvor. Att medge avdrag för skattereduktion för gåvor anses därmed inte vara förenligt med förbudet i inkomstskattelagen.

Scroll to Top