Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Bolag på Brittiska Jungfruöarna motsvarar inte ett svenskt aktiebolag

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ansett att ett bolag på Brittiska Jungfruöarna inte motsvarar ett svenskt aktiebolag vid prövning av reglerna om näringsbetingade andelar. HFD anser att bolaget inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland och ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Sökanden vill veta om ett company limited by shares på Brittiska Jungfruöarna motsvarar ett svenskt aktiebolag enligt definitionen av näringsbetingade andelar. Om så är fallet är utdelning och kapitalvinst från bolaget som huvudregel skattefri.

HFD anför att syftet med bestämmelserna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar är att undvika beskattning i flera bolagsled och att det därmed krävs att ett utländskt företag är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland för att det ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag. Inkomstskattelagstiftningen i Brittiska Jungfruöarna innehåller regler om skattskyldighet, skattepliktiga inkomster och avdragsgilla utgifter, skyldighet att lämna självdeklaration samt skattesatser och betalning av skatt. Av den bolagsrättsliga lagstiftningen framgår dock att samtliga bolag åtnjuter ett generellt och fullständigt undantag från inkomstskattelagstiftningen. Enligt HFD kan bolaget därför inte anses som ett inkomstskattesubjekt. Andelarna i bolaget kvalificerar därför inte som näringsbetingade andelar och utdelning och kapitalvinst från bolaget är inte skattefri.

Skatteverket har nyligen i ett ställningstagande ansett att ett Private Ltd-bolag på Jersey kan liknas vid ett svenskt aktiebolag vid en motsvarande fråga. Ett sådant bolag kan beskattas med en skattesats mellan 0 % och 20 % och Skatteverket är då av uppfattningen att ett sådant bolag ska ses som ett inkomstskattesubjekt även då det i vissa fall beskattas med en nollskattesats. I ett tidigare ställningstagande har Skatteverket ansett att en utländsk juridisk person som hör hemma i en stat som helt saknar inkomstskatt för juridiska personer, i likhet med Caymanöarna denna gång, inte kan vara ett inkomstskattesubjekt och därför inte kan motsvara ett svenskt aktiebolag. Detta trots att företagsformen motsvarar ett svenskt aktiebolag vid en civilrättslig jämförelse. HFD följer nu denna linje vad gäller bolaget på Brittiska Jungfruöarna.

Har du frågor av internationell karaktär är du välkommen att kontakta oss.

Scroll to Top