Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Gåvor av aktier i familjeföretag

I ett generationsskifte har ett familjeföretag efter en rad aktieöverlåtelser i gåvoform, där det slutliga ägandet till majoriteten hamnade hos de i bolaget verksamma familjemedlemmarna, ansetts ha annat syfte än att belöna arbetsprestationer.

I ett familjeföretag som ägs till hälften av C och andra hälften av hans brors änka D med barn, ska aktier överlåtas via gåva med syftet att genomföra ett generationsskifte. Skiftet kommer inledningsvis att utöka ägarkretsen till C:s barn, och därefter genom gåvor i flera steg överlåta C och D:s andelar till deras respektive barn.

C:s son A är verksam i bolaget som VD, medan D:s son B är anställd och styrelseledamot i bolaget. Likafördelningen av aktierna kommer att frångås med anledning av A och B:s verksamhet i bolaget. Familjen, tillika aktieägarna, anser att A och B ska ha rätt till störst andel då de arbetar i koncernen. 

Frågan i förhandsbeskedet var om följden av ett sådant generationsskifte blir att A och B beskattas i tjänst.

Skatterättsnämnden (SRN) framförde att gåva enligt 8 kap 2 § inkomstskattelagen är skattefri. Det får dock inte röra sig om aktieöverlåtelser som ses som ersättning för arbete. Därtill konstateras att nära släktskap i praxis uttalats som skäl för att en överlåtelse kan antas vara benefik. Dessutom togs hänsyn till de i fallet små individuella ägarandelarna i utgångsläget.

Alla  aktieägare hade i samförstånd kommit fram till lösningen, och överlåtelserna är beroende av varandra för att uppnå önskat slutresultat, vilket kan tala för att överlåtelserna var att betrakta som ersättning för arbete. 

SRN meddelade trots detta att aktieöverlåtelserna i allt väsentligt har annat syfte än att ersätta A och B för deras arbetsprestationer varmed aktiegåvorna är skattefria för dem.

Gåvotransaktioner, särskilt aktiegåvor, där det finns koppling till arbete i en verksamhet, medför vanligtvis att det  finns bedömningsfrågor att ta ställning till. Samtidigt är gåvotransaktioner ofta ett bra verktyg i generationsskiftesverktygslådan. Har du frågor som rör gåvor eller andra frågor som rör generationsskiften är du välkommen att kontakta oss.

Scroll to Top