Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Beslut om nya regler för generationsskiften i fåmansföretag

Riksdagen har fattat beslut om nya regler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag.

Nuvarande regler möjliggör för en försäljning av ett fåmansföretag till utomstående och att lägga kapitalvinsten i ett så kallat karensbolag. Efter en karenstid kan vinsten tas ut till en lägre beskattning. Samma möjlighet finns däremot inte om försäljningen sker till en eller flera närstående, exempelvis ägarens barn. Så länge den närstående fortsätter vara verksam i betydande omfattning kan en karenstid inte inledas och innehavet kan inte bli passivt.

De nya reglerna innebär att skillnaden i beskattning vid överlåtelse av ett företag till närstående jämfört med till en utomstående köpare försvinner.

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att en karenstid ska börja löpa efter ett generationsskifte. I korthet innebär villkoren att andelsägaren, vanligtvis föräldern, ska ha överlåtit ett företag eller del i ett företag eller rörelse där denne varit verksam i betydande omfattning i fem av de senaste sju åren före överlåtelsen. För att karenstiden ska börja räknas krävs därtill att den som överlåter företaget har upphört att vara verksam.

Skattereglerna träder i kraft den 1 juli 2019 och bestämmelserna om ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag tillämpas för första gången på en andel, en rörelse eller en verksamhetsgren som har överlåtits efter den 30 juni 2019. 

Planerar du att genomföra ett generationsskifte av ditt fåmansföretag är du välkommen att kontakta oss.

Scroll to Top