Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse

Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse

[2014-10-20] Regeringen och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Partierna vill att skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Partierna vill utreda hur vinsuttaget kan begränsas för skola, förskola, äldreomsorg, vård och HVB-hem.

Utredningen ska bland annat omfatta följande frågeställningar:

  • Undersöka införandet av en syftesparagraf i bolagsordning, eller annan styrande urkund, med innebörden att verksamheten är syftet, inte att dela ut vinst till ägarna.
  • Undersöka hur aktiebolag med särskild vinsutdelningsbegränsning, eller andra nya bolagsformer, bör användas i välfärden.
  • Undersöka bemanningskrav vilket innebär att privata aktörer inte kan dra ned på personaltäthet eller personalkostnader för att göra vinst inom välfärden.

Vi kommer att ha anledning att återkomma till detta då det ännu inte finns något klart förslag utan bara tillsättande av en utredning som ska presenteras i mars 2016. Nya regler antas tidigast komma den 1 januari 2017 men det kan redan nu finnas anledning att göra en förberedande översyn av skattesituationen i bolag i välfärdssektorn.

Scroll to Top