Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Förslag om skattetillägg i vissa fall av frivilliga rättelser

Regeringen föreslår att skattetillägg ska tas ut även i vissa fall av frivilliga rättelser i fall där Skatteverket har informerat om en generell kontrollinsats.

Enligt nuvarande bestämmelser har Skatteverket möjlighet att ta ut skattetillägg av den som på något annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig uppgift i deklarationen. En oriktig uppgift kan i vissa fall när det avser höga belopp även innebära att ett eventuellt skattebrott ska utredas. Däremot ska den som på frivillig väg rättar ett fel inte påföras ett skattetillägg eller anmälas för brott.

I de fall där Skatteverket redan påbörjat en utredning av den enskilde anses en rättelse inte skett frivilligt och Skatteverket har då möjlighet att ta ut skattetillägg. Enligt nuvarande bestämmelser anses däremot ett fel som rättats till följd av Skatteverkets information om generella kontrollaktioner skett frivilligt och skattetillägg ska inte tas ut. Regeringen vill strama åt möjligheten att göra frivilliga rättelser i sådana fall eftersom den möjligheten anses utnyttjas. Detta beror enligt regeringen bland annat på utökat informationsutbyte och exempelvis läckor om dolda tillgångar utomlands. Enligt förslaget ska en rättelse inte anses vara på eget initiativ, och skattetillägg ska kunna tas ut, om Skatteverket har informerat om en generell kontroll och en rättelse som har en direkt koppling till kontrollen görs först två månader efter att Skatteverket informerat om kontrollen. Ändringen föreslås gälla från 1 augusti 2018.

Går du i tankar om att rätta en oriktig uppgift i tidigare deklarationer så kontakta oss för en diskussion utifrån vår erfarenhet. Det kan exempelvis röra utländska tillgångar och hur Skatteverket har betraktat olika utländska företeelser.

Scroll to Top