Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Frivilliga rättelser begränsas i vissa fall

Vid rättelser av oriktiga uppgifter på eget initiativ får Skatteverket inte ta ut skattetillägg. En person kan då inte heller bli dömd enligt skattebrottslagen. Från den 1 augusti 2018 begränsas möjligheten att frivilligt rätta felaktiga uppgifter i vissa fall.

Från och med den 1 augusti 2018 kan Skatteverket under vissa förutsättningar tidsbegränsa möjligheten att rätta en oriktig uppgift för att slippa skattetillägg. Detta gäller när Skatteverket har informerat om att en generell kontroll ska göras. Tidsbegränsningen innebär att när Skatteverket har informerat om en sådan kontroll måste en rättelse göras inom två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om kontrollen, för att skattetillägg ska undgås. Det ska därtill finnas ett samband mellan rättelsen och den generella kontrollen för att Skatteverket ska kunna ta ut skattetillägg om rättelsen görs efter denna tidsram. Motsvarande bestämmelse gäller i fråga om ett eventuellt skattebrott.

Vad avses med en generell kontroll?

För att det ska räknas som en generell kontroll ska Skatteverket ha fattat beslut om att en generell kontroll ska genomföras och Skatteverket ska ha offentliggjort beslutet på sin hemsida. Informationen ska omfatta innehållet i kontrollen, vilket beskattningsår eller redovisningsperiod som omfattas av kontrollen, vilken dag kontrollen offentliggörs samt vilken dag en rättelse som har koppling till kontrollen inte längre anses vara på eget initiativ.

Advice konstaterar att frågor om frivilliga rättelser nu även kan kräva analys av tidigare offentliggjorda generella kontroller. Har du frågor om frivilliga rättelser är du välkommen att kontakta oss.

Scroll to Top