Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Ställningstagande från Skatteverket om teckningsoptioner

Mot bakgrund av de nya personaloptionsreglerna som medför skattelättnad i vissa fall har Skatteverket i ett ställningstagande tagit upp frågor som rör förvärv av teckningsoptioner.

Enligt den så kallade personaloptionsregeln så ska förmån av en personaloption tas upp till beskattning i tjänst när denna utnyttjas eller överlåts. Den 1 januari 2018 infördes en gynnsam undantagsbestämmelse för en del personaloptioner under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Enligt bestämmelsen ska förmånen inte tas upp som inkomst av tjänst utan i stället som inkomst av kapital och först i samband med att en person säljer den andel som har förvärvats genom att personaloptionen har utnyttjats.

Skatteverket besvarar i sitt ställningstagande två frågeställningar som rör lättnadsreglerna för personaloptioner. Den första frågan avser om lättnadsreglerna är tillämpliga om en person förvärvar värdepapper i form av teckningsoptioner med förfoganderättsinskränkningar. Av ställningstagandet framgår att teckningsoptioner som emitterats med stöd av aktiebolagslagen som utgångspunkt är värdepapper och att lättnadsreglerna för personaloptioner därför inte kan användas.

Den andra frågeställningen avser om skattelättnadsbestämmelserna är tillämpliga när en anställd genom en personaloption ges en rätt att i framtiden förvärva en teckningsoption på förmånliga villkor. Av ställningstagandet framgår att lättnadsbestämmelserna är utformade så att personaloptionen måste användas för att förvärva andel i aktiebolaget. Eftersom teckningsoptioner inte är en andel i aktiebolaget kan lättnadsreglerna inte användas.

Har du frågor om exempelvis de nya särskilda bestämmelserna om skattelättnader för personaloptioner, eller andra incitamentsprogramsfrågor är du välkommen att kontakta oss.

Scroll to Top