Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skatt över andra skiktgränsen sänks med 5 procent

Regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna föreslår att den så kallade värnskatten, det vill säga den statliga inkomstskatten som nu tas ut på inkomster över den övre skiktgränsen, slopas. Ändringen föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Personer som har inkomster över en viss nivå, de så kallade skiktgränserna, betalar utöver den kommunala skatten även statlig skatt på den del av inkomsten som överstiger den nedre och den övre skiktgränsen.

I det första skiktet, över den nedre skiktgränsen, tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent på den del av inkomsten som överstiger den nedre skiktgränsen. Den nedre skiktgränsen ligger för inkomståret 2019 på 490 700 kr, ca 40 900 kr i månaden. (Med beaktande av grundavdrag krävs en något högre inkomst för att nå den statliga inkomstskatten.) För inkomster över den övre skiktgränsen tas ytterligare 5 procent ut, det vill säga att utöver den kommunala skatten tas även 25 procent ut i statlig inkomstskatt.  Den övre skiktgränsen ligger för inkomståret 2019 på 689 300 kr, ca 57 400 kr i månaden. Skiktgränserna räknas upp varje år och bestäms av regeringen.

Enligt förslaget ska den övre skiktgränsen tas bort varmed det bara ska finnas ett skikt. Inkomster överstigande denna skiktgräns beskattas utöver den kommunala skatten med 20 procent i statlig inkomstskatt oavsett hur hög inkomsten är. Förslaget bygger på det så kallade januariavtalet som kom till stånd i samband med regeringsbildningen i januari 2019.

Scroll to Top