Att tänka på inför årsskiftet

Att tänka på inför årsskiftet

[2014-12-04] Årsskiftet närmar sig och med det slutet på inkomståret. Vi har sammanställt en kom-ihåg-lista över saker som kan vara bra att tänka på innan den 31 december.

 • Ta ut rätt lön från ditt fåmansföretag
  För att få använda det lönebaserade utrymmet och därmed ha möjlighet att ta ut högre lågbeskattad utdelning måste du som äger kvalificerade andelar uppfylla det s.k. lönekravet. Detta innebär att du eller närstående måste ta ut en lön med det lägsta beloppet av 569 000 kr eller 341 400 plus 5 procent av den kontanta lönesumman i företaget och dess dotterföretag. Det är endast kontanta löner som får räknas med vilket innebär att förmåner inte får ingå i underlaget vid bedömningen av om lönekravet är uppfyllt.
  Om lönerna i företaget överstiger 4 552 000 kr är det mer förmånligt att välja det fasta beloppet för lönekravet, 569 000 kr. För bolag med lönekostnader understigande 4 552 000 kr är det mer fördelaktigt att tillämpa alternativet 341 000 kr + 5 %.
  Från 2015 sänks det fasta beloppet för lönekravet från dagens tio inkomstbasbelopp till 9,6 inkomstbasbelopp. För år 2015 innebär detta ett lönekrav om 557 760 kr.
 • Utnyttja gränsbelopp vid omstrukturering
  Eventuella omstruktureringar bör göras innan årsskiftet för att inte gå miste om gränsbelopp på aktier i eventuellt nytt bolag. Det är ägaren till aktierna vid 2015 års ingång som får beräkna gränsbelopp.
 • Utnyttja pensionssparavdraget
  Vi har i tidigare nyhetsbrev informerat om att regeringen föreslagit att avdragsrätten för pensionssparande ska sänkas från 12 000 kr till 1 800 kr under 2015 för att sedan slopas helt 2016. Har du ännu inte utnyttjat hela avdragsutrymmet för 2014 på 12 000 kr kan du passa på att göra en extra inbetalning innan årsskiftet.
 • Kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster
  Kapitalförluster och ränteutgifter får kvittas mot kapitalvinster och övriga kapitalinkomster. Har du gjort kapitalvinster under 2014 kan det vara en god idé att se över om det finns värdepapper med latenta förluster som kan säljas av innan årsskiftet för att kvitta bort kapitalvinster. Alla förluster är dock inte kvittningsbara till 100%. Vi hjälper gärna till med en preliminär deklaration för att säkerställa att kvittningarna blir rätt.
Scroll to Top