Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Nytt HFD-avgörande om samma och likartad verksamhet i utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat begreppet samma och likartad verksamhet i utomståenderegeln – i detta fall har det rört överföring av fondverksamhet mellan två fåmansföretag. Överföringen innebär att de två bolagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Utomståenderegeln är ett undantag till regeln om kvalificerade andelar för verksamma delägare. Den innebär att om det i ett fåmansföretag finns ett utomstående ägande som överstiger 30 % och där dessa har rätt till utdelning, anses inte en verksam delägares andelar kvalificerade. Bakgrunden är att det i dessa fall ofta saknas skäl för de verksamma delägarna att omvandla arbetsinkomst till kapitalinkomst eftersom de i dessa fall måste avstå en del av arbetsinkomsten till de utomstående ägarna.

I målet hade en investeringsfond bildats av ett fåmansföretag, bolag X, som ägdes av tre personer. En fjärde person, person A, var anställd av bolaget och ansvarig för fondens förvaltning. A hade enligt avtal rätt att senare överta fonden och förvalta den genom eget bolag. A bildade tillsammans med några andra personer därför ett förvaltningsbolag, bolag Y, till vilket förvaltningen av fonden överläts.

Det nya förvaltningsbolaget var även det ett fåmansföretag och som verksam i betydande omfattning är A:s andelar kvalificerade om inte utomståenderegeln är tillämplig. Det fanns dock ett utomstående ägande på 24 % samt att ägarna till bolag X indirekt ägde 9,9 %. Frågan vid tillämpningen av utomståenderegeln var därför om ägarna till bolag X skulle anses som utomstående i bolag Y om de hade ägt aktierna direkt, och därvid om de båda bolagen ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet.

HFD konstaterade att eftersom fonden utgjorde en del av verksamheten i bolag X så överfördes en del av bolag X:s verksamhet till bolag Y när fonden överfördes. Därmed ansågs de båda bolagen bedriva samma eller likartad verksamhet och ägarna i bolag X inneha kvalificerade andelar. HFD ansåg därmed att utomståenderegeln inte var tillämplig och att A:s andelar var kvalificerade.

Har du frågor som rör de så kallade 3:12-reglerna och om aktier i ett fåmansföretag är kvalificerade eller inte beroende på ägarkretsen, eller beroende av verksamhetsgraden i detta företag eller ett annat företag med liknande verksamhet, är du välkommen till oss för en diskussion.

Scroll to Top