Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Nya regler möjliggör generationsskiften

Regeringen har presenterat nya regler som ska underlätta att generationsskifta ett fåmansaktiebolag till närstående. De nya reglerna föreslås gälla för generationsskiften som genomförs efter den 1 juli 2019.

Med nuvarande regler är det möjligt att sälja ett fåmansaktiebolag till någon som inte är närstående och lägga kapitalvinsten i ett så kallat karensbolag. Efter en karenstid kan vinsten sedan tas ut till en lägre beskattning. Samma möjlighet finns inte om försäljningen sker till en eller flera närstående, exempelvis ägarens barn. Så länge den närstående fortsätter att vara verksam i betydande omfattning kan en karenstid inte inledas och innehavet kan inte bli passivt.

Denna skillnad vid beskattningen, om överlåtelsen görs till en närstående jämfört med till en extern köpare, vill regeringen åtgärda med det nya lagförslaget. För att generationsskiftet ska accepteras ska vissa villkor vara uppfyllda.

Värt att notera är att de nya reglerna uppställer flera krav på andelsägarens, vanligtvis förälderns, aktivitet i bolaget. Denne ska både ha varit verksam i betydande omfattning i bolaget fem av de senaste sju åren före överlåtelsen och upphört att vara verksam efter överlåtelsen.

Står du inför ett generationsskifte av ditt företag är du välkommen till oss för en diskussion om de nya reglerna kan underlätta skiftet för dig.

Scroll to Top