Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Högsta förvaltningsdomstolen har nekat Skatteverket att fatta ett nackdelsbeslut

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att Skatteverket inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige kan fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige. Detta kan i vissa fall användas till vår fördel när vi företräder våra kunder i skatteprocesser.

En person lämnade in en självrättelse till Skatteverket avseende sin beskattning ett tidigare år. I rättelsen så redovisades en förlust på aktier om 180 000 kr i inkomstslaget kapital. Skatteverket kom i sin handläggning fram till att personen i stället för att få yrkat avdrag för kapitalförlust skulle beskattas för en kapitalvinst om 15 miljoner kronor. Skatteverkets beslut var därmed till nackdel för personen i förhållande till den grundläggande taxeringen och i förhållande till omprövningsyrkandet.

HFD framför i avgörandet att det inte finns stöd för att Skatteverket vid en omprövning på den skattskyldiges initiativ kan avvika från dennes yrkanden på ett sätt som leder till att det påförs högre skatt än i det tidigare taxeringsbeslutet.

Om ett sådant beslut ska fattas måste det ske i ett nytt omprövningsärende på Skatteverkets eget initiativ. Om beslutet, som i detta fall, fattas efter tidsfristen för omprövning till den skattskyldiges nackdel (den ordinarie omprövningsperioden eller den så kallade två-årsfristen) krävs också att förutsättningarna för eftertaxering är uppfyllda. Eftersom det saknades en bedömning om att det fanns skäl för eftertaxering fann HFD att Skatteverket inte hade rätt att fatta ett sådant beslut.

Scroll to Top