Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Ändrat tak för bostadsuppskoven och förslag om slopad uppskovsränta

Riksdagen beslutade nyligen om ett höjt tak för uppskov vid försäljning av bostadsrätter och fastigheter. Förra veckan presenterades även ett förslag om att den så kallade uppskovsräntan ska tas bort.

Vid kapitalvinst efter försäljning av bostadsrätter och fastigheter är det möjligt att skjuta upp beskattning förutsatt att vissa krav på den sålda bostaden är uppfyllda. Detta gäller när vinsten används till ett nytt boende dit personen flyttar. Vid köp av en billigare ersättningsbostad begränsas storleken på möjligt uppskov. Den som har ett uppskov betalar en så kallad uppskovsränta på skatteskulden.

Under perioden 1 juni 2016 till den 30 juni 2020 slopades tillfälligt det tak för högsta möjliga uppskov som tidigare fanns. I samband med att den tillfälliga regleringen löper ut har Riksdagen beslutat att taket för nya uppskov blir 3 miljoner kr från och med den 1 juli 2020. Detta gäller vinst vid försäljningar som görs efter den 30 juni 2020.

Förra veckan presenterade Finansdepartementet även ett förslag på att den så kallade uppskovsräntan ska tas bort. Den som har ett uppskov på en tidigare bostadsvinst betalar idag en schablonintäkt som tas upp i inkomstdeklarationen och vanligtvis omnämns som uppskovsränta. Enligt förslaget, som det finnas majoritet i Riksdagen för, ska uppskovsräntan tas bort från och med den 1 januari 2021. Detta ger därmed effekt i deklarationen som lämnas våren 2022 och avser beskattningsår 2021. Detta ska gälla  både gamla och nya uppskov.

Scroll to Top