Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Nya regler vid tillfälligt arbete i Sverige från 2021

Advice har tidigare skrivit om de nya reglerna om tillfälligt arbete i Sverige som under flera år har aviserats. Riksdagen har nu fattat beslut om att anta reglerna och att dessa börjar gälla från den 1 januari 2021. Reglerna påverkar uthyrda personer som arbetar tillfälligt i Sverige under en längre period än 15 dagar i följd, och även dem som vid flera kortare vistelser arbetar i Sverige mer än 45 dagar under ett kalenderår.

De nya reglerna påverkar därtill utländska arbetsgivare som får en skyldighet att göra skatteavdrag på ersättning som betalas till anställda för arbete utfört i Sverige, samt en skyldighet att registrera företaget som arbetsgivare här och lämna månatliga arbetsgivardeklarationer.

De nya reglerna innebär att ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införs och att den så kallade 183-dagarsregeln inte ska tillämpas för utländska arbetstagare när det är fråga om uthyrning av arbetskraft. 

Genom införandet av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet kommer det avgörande för om arbetstagaren ska betala skatt i Sverige vara vem som arbetet utförs för och inte vem som betalar ut lönen. Den som anses vara den ekonomiska arbetsgivaren är den som utövar kontroll över det arbete som den anställde utför.

Reglerna medför även ett krav på F-skattebevis för utländska företag eller fysiska personer som tar emot betalning för arbete utfört i Sverige. Om inte F-skattebevis kan uppvisas av det utländska företaget ska ett svenskt företag som anlitar det utländska företaget göra skatteavdrag med 30 procent på betalningen. 

Detta medför att reglerna även påverkar svenska företag som anlitar utländska företag eller fysiska personer för uppdrag som utförs i Sverige.  Utbetalare som betalar ersättning till ett utländskt företag eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige ska dock bara göra skatteavdrag om ersättningen avser arbete som mottagaren utfört i Sverige.

Det införs även en skyldighet för utländska företag som inte har fast driftställe i Sverige men bedriver verksamhet här att lämna särskilda uppgifter om vilken verksamhet som bedrivs i Sverige, under vilken tid verksamheten bedrivs och andra relevanta omständigheter. Med sådana uppgifter får Skatteverket möjlighet att bedöma om företaget kan vara skattskyldigt i Sverige. Denna uppgiftsskyldighet gäller bl.a. de utländska företag som är godkända för F-skatt men inte lämnar inkomstdeklaration i Sverige.

Har ni i er verksamhet affärsrelationer med utländska företag kan det vara bra att på ett tidigt stadie utvärdera hur de nya reglerna påverkar er. Kontakta oss gärna om ni har frågor som rör de nya bestämmelserna.

Scroll to Top