Rätt svar är guld värt

En fråga från Skatteverket är inte alltid lätt att förstå – vad är det de utreder, vad vill de ha svar på, och vad kan lämnade svar få för effekt?

De flesta av Advice medarbetare har arbetat inom Skatteverket, något som är värdefullt när vi hjälper klienter att besvara Skatteverkets frågor. Ett väl övervägt svar leder i de flesta fall till att ärendet avskrivs.

Skatteverket går i vissa utredningar vidare med att föreslå en ändring till beslut. Vi utvärderar tillsammans med kunden följderna av Skatteverkets förslag. I de fall förslaget ska bestridas hjälper vi till med skrivandet av ett svar samt om svaret behöver kompletteras med ytterligare bevisning eller underlag.

Behöver du hjälp med en fråga från Skatteverket? Kontakta oss!

Scroll to Top