Budgetpropositionen 2016

Budgetpropositionen 2016 [2015-09-28] Den 21 september 2015 lämnade regeringen budgetproposition för år 2016 till riksdagen. Budgetpropositionen, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och vänsterpartiet, innehåller väntade skattehöjningar. Sammanfattningsvis kan sägas att många av regeringens förslag har aviserats i tidigare budgetar/promemorior och därmed var väntade. Det kan noteras att regeringens budget inte innehöll något förslag …

Budgetpropositionen 2016 Läs mer »