Det svåraste att förstå här i världen är inkomstskatten