Boxar om oss N3

Vi trasslar inte till saker i onödan

Vi tror på enkel, tydlig och rak kommunikation och vi trasslar inte till saker i onödan. När du ställer Advice en fråga kan du räkna med ett snabbt svar. Vi svarar oftast inom någon timme – om frågan kräver mer arbete återkommer vi snabbt med ett besked om när du kan räkna med att få ett svar.

Långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande

Inom Advice tror vi på långsiktiga relationer, på enkelt och pedagogiskt kommunikation, och på att ta ansvar för att de åtgärder vi föreslår genomförs. Vi sammanfattar denna filosofi i våra tre ledstjärnor: Långsiktighet, Enkelhet och Ansvarstagande

Vi hjälper till med genomförandet

Genomförandet av en föreslagen lösning är central i vårt arbetssätt och i vår filosofi. Det spelar ingen roll hur bra en idé är om inte någon ser till att den blir genomförd. Vi nöjer oss därför inte med att föreslå åtgärder, vi erbjuder även hjälp med att genomföra dem.

Den skatterådgivare du litar på

Vi vill vara den rådgivare som våra kunder vänder sig till för att få en oberoende skatterådgivning – skatteplanering och en skattestrategi som grundas på lång erfarenhet inom ekonomi- och skatteområdet.

Råd du kan leva med i framtiden

Vi är själva, likt många av våra kunder, aktiva i fåmansföretag. Våra råd ska vara sådana att vi själva hade gjort på samma sätt om vi befunnit oss i kundens situation. Därtill är våra råd alltid sådana som kunden kan leva med i framtiden.
Scroll to Top