Ett bra tillfälle att stämma av

Allt stöd du och företaget behöver inom skatt

Den som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla sin verksamhet. Samtidigt är egna företagare den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och långsiktig skattestrategi. Därför finns Advice.

Långsiktiga samarbeten

Vi skräddarsyr våra förslag utifrån varje enskild kunds förutsättningar – vi erbjuder inga färdiga produkter eller lösningar. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och väger alltid in både kortsiktiga vinster och långsiktiga effekter av olika tänkbara handlingsalternativ innan vi presenterar våra förslag.

Engagerade från start till mål

För oss är inte uppdraget avslutat i och med att vi har givit förslag till lösningar. Vi åtar oss gärna att genomföra de åtgärder och strukturer vi har föreslagit och  följer med kunden ända in i mål. Eventuella problem som dyker upp löser vi under resans gång.

Allt stöd du och företaget behöver inom skatt

Den som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla sin verksamhet. Samtidigt är egna företagare den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och långsiktig skattestrategi. Därför finns Advice.

Långsiktiga samarbeten

Vi skräddarsyr våra förslag utifrån varje enskild kunds förutsättningar – vi erbjuder inga färdiga produkter eller lösningar. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och väger alltid in både kortsiktiga vinster och långsiktiga effekter av olika tänkbara handlingsalternativ innan vi presenterar våra förslag.

Engagerade från start till mål

För oss är inte uppdraget avslutat i och med att vi har givit förslag till lösningar. Vi åtar oss gärna att genomföra de åtgärder och strukturer vi har föreslagit och  följer med kunden ända in i mål. Eventuella problem som dyker upp löser vi under resans gång.

Inom Advice upprättar vi många av våra kunders deklarationer, såväl privatpersoners som företags. Detta ger oss en god bild av kundens ekonomiska situation, en möjlighet att bevaka att kunden ligger rätt i sin skattestrategi, och att föreslå åtgärder där det behövs.

Att vi följer kunden och upprättar deklarationen år efter år ger oss en god överblick av tillgångar och inkomster som kunden har haft tidigare år, vilka skattemässiga bedömningar som gjorts och vilka upplysningar som lämnats i tidigare deklarationer. Vår kännedom om tidigare händelser borgar med andra ord för att en lämnad deklaration blir korrekt.

Detta kan exempelvis gälla om kunden i sitt fåmansföretag (enligt 3:12-reglerna) tillämpar huvudregeln eller förenklingsregeln i K10-blanketten, om det beräknas löneunderlag i företaget, och om kunden vanligtvis tar utdelning från sitt aktiebolag. Det ger oss även en överblick av om kunden har ägande i flera olika företag, samt om kunden har ägande i utländska bolag och i så fall hur dessa ska klassificeras i ett svenskt skattemässigt perspektiv.

Deklarationsarbetet innebär också att lämna väsentliga och relevanta upplysningar i deklarationen och att avgöra hur en upplysning eller ett öppet yrkande ska formuleras för att inte exempelvis riskera ett skattetillägg.

I de fall där vi föreslagit en åtgärd eller utrett en fråga har vi här möjlighet att bevaka att åtgärden blir rätt behandlad och förklarad i deklarationen.

Behöver du hjälp med deklaration? Kontakta oss!

Scroll to Top