Ett bra tillfälle att stämma av

Inom Advice upprättar vi många av våra kunders deklarationer, såväl privatpersoners som företags. Detta ger oss en god bild av kundens ekonomiska situation, en möjlighet att bevaka att kunden ligger rätt i sin skattestrategi, och att föreslå åtgärder där det behövs.

Att vi följer kunden och upprättar deklarationen år efter år ger oss en god överblick av tillgångar och inkomster som kunden har haft tidigare år, vilka skattemässiga bedömningar som gjorts och vilka upplysningar som lämnats i tidigare deklarationer. Vår kännedom om tidigare händelser borgar med andra ord för att en lämnad deklaration blir korrekt.

Detta kan exempelvis gälla om kunden i sitt fåmansföretag (enligt 3:12-reglerna) tillämpar huvudregeln eller förenklingsregeln i K10-blanketten, om det beräknas löneunderlag i företaget, och om kunden vanligtvis tar utdelning från sitt aktiebolag. Det ger oss även en överblick av om kunden har ägande i flera olika företag, samt om kunden har ägande i utländska bolag och i så fall hur dessa ska klassificeras i ett svenskt skattemässigt perspektiv.

Deklarationsarbetet innebär också att lämna väsentliga och relevanta upplysningar i deklarationen och att avgöra hur en upplysning eller ett öppet yrkande ska formuleras för att inte exempelvis riskera ett skattetillägg.

I de fall där vi föreslagit en åtgärd eller utrett en fråga har vi här möjlighet att bevaka att åtgärden blir rätt behandlad och förklarad i deklarationen.

Behöver du hjälp med deklaration? Kontakta oss!

Scroll to Top