Ett erfaret ombud

I de fall där Skatteverkets utredningar och revisoner leder till ett beslut är Advice ett värdefullt bollplank i en diskussion om beslutet ska överklagas till domstol. Tillsammans med kunden utvärderar vi om en skatteprocess ska drivas utifrån hur möjligheten till framgång ser ut, kostnaden och om andra aspekter ska beaktas.

I en skatteprocess bistår vi med att vara ombud i förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen. Advice bistår med att lägga upp taktiken i skatteprocessen samt rådgör med kunden om målet behöver stärkas med ytterligare bevisning.

Advice kommer gärna in tidigt i utredningar som riskerar att resultera i en skatteprocess – på så sätt kan vi redan i ett tidigt stadie hjälpa till med de svar som lämnas. Vi bistår även i skatteprocesser där vi inte varit inkopplade i det tidigare ärendet.

Vi hjälper även till med ansökningar om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden.

Behöver du ett ombud i en skatteprocess? Kontakta oss!

Scroll to Top