Ett erfaret ombud

Allt stöd du och företaget behöver inom skatt

Den som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla sin verksamhet. Samtidigt är egna företagare den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och långsiktig skattestrategi. Därför finns Advice.

Långsiktiga samarbeten

Vi skräddarsyr våra förslag utifrån varje enskild kunds förutsättningar – vi erbjuder inga färdiga produkter eller lösningar. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och väger alltid in både kortsiktiga vinster och långsiktiga effekter av olika tänkbara handlingsalternativ innan vi presenterar våra förslag.

Engagerade från start till mål

För oss är inte uppdraget avslutat i och med att vi har givit förslag till lösningar. Vi åtar oss gärna att genomföra de åtgärder och strukturer vi har föreslagit och  följer med kunden ända in i mål. Eventuella problem som dyker upp löser vi under resans gång.

Allt stöd du och företaget behöver inom skatt

Den som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla sin verksamhet. Samtidigt är egna företagare den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och långsiktig skattestrategi. Därför finns Advice.

Långsiktiga samarbeten

Vi skräddarsyr våra förslag utifrån varje enskild kunds förutsättningar – vi erbjuder inga färdiga produkter eller lösningar. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och väger alltid in både kortsiktiga vinster och långsiktiga effekter av olika tänkbara handlingsalternativ innan vi presenterar våra förslag.

Engagerade från start till mål

För oss är inte uppdraget avslutat i och med att vi har givit förslag till lösningar. Vi åtar oss gärna att genomföra de åtgärder och strukturer vi har föreslagit och  följer med kunden ända in i mål. Eventuella problem som dyker upp löser vi under resans gång.

I de fall där Skatteverkets utredningar och revisoner leder till ett beslut är Advice ett värdefullt bollplank i en diskussion om beslutet ska överklagas till domstol. Tillsammans med kunden utvärderar vi om en skatteprocess ska drivas utifrån hur möjligheten till framgång ser ut, kostnaden och om andra aspekter ska beaktas.

I en skatteprocess bistår vi med att vara ombud i förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen. Advice bistår med att lägga upp taktiken i skatteprocessen samt rådgör med kunden om målet behöver stärkas med ytterligare bevisning.

Advice kommer gärna in tidigt i utredningar som riskerar att resultera i en skatteprocess – på så sätt kan vi redan i ett tidigt stadie hjälpa till med de svar som lämnas. Vi bistår även i skatteprocesser där vi inte varit inkopplade i det tidigare ärendet.

Vi hjälper även till med ansökningar om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden.

Behöver du ett ombud i en skatteprocess? Kontakta oss!

Scroll to Top