Fokus på lösningen, inte problemet

Inom Advice fokuserar vi alltid på lösningen, snarare än på problemet. Kundens fråga kräver ett svar – och i de fall där svaret är negativt för kunden utvärderar vi ett förslag på en alternativ handlingsplan.

En fråga kan i vissa fall behöva utredas utförligare. I de fallen bistår vi kunden med en rättsutredning. En rättsutredning kan även avse utvärdering av olika handlingsalternativ i en situation.

Rättsutredningen kan exempelvis behandla skattekonsekvenser vid en omstrukturering i ett fåmansföretag, beskriva hur ett lagförslag kommer att påverka ett visst företag skattemässigt, eller utreda en persons hemvist enligt ett skatteavtal.

Behöver du hjälp med en rättsutredning? Kontakta oss!

Scroll to Top