Hjälp med att ta hem utländska tillgångar

Om du är bosatt i Sverige och har tillgångar i utländska depåer, konton eller liknande men inte har deklarerat dem i Sverige, riskerar du att påföras skattetillägg och eventuellt åtalas för skattebrott. Sverige har under senare år ingått informationsutbytesavtal med flera länder, exempelvis Schweiz, Luxemburg och Lichtenstein. Genom avtalen har Skatteverket nu en större möjlighet att kontrollera om skattskyldiga i Sverige har oredovisade tillgångar utomlands.

​Genom en frivillig rättelse (självrättelse) kan du undvika skattetillägg om du begär att Skatteverket omprövar din beskattning sex år tillbaka i tiden. Om det finns risk att du under den senaste 10-årsperioden gjort dig skyldig till skattebrott bör ofta även dessa år rättas. För att en rättelse ska anses som frivillig måste du agera innan Skatteverket har inlett en utredning.

Advice övervakar varje steg i processen

Det första steget är att samla in allt material som behövs för din rättelse samt att göra en skattemässig bedömning av strukturen. Advice håller kontakten med de utländska bankerna och beställer informationen för att därefter sammanställa dina inkomster och utgifter. Utifrån dessa underlag hjälper Advice sedan till med att skriva och skicka in din frivilliga rättelse till Skatteverket, och har hand om kontakten med Skatteverket tills rättelsen är färdigbeslutad.

kuvert

Behöver du hjälp med en frivillig rättelse? Kontakta oss!

Scroll to Top