Advice är en rådgivare såväl när det gäller löpande frågor av ekonomisk, skatteteknisk art, som när det gäller beslut och åtgärder som får konsekvenser på lång sikt.

I samband med ett generationsskifte finns en rad frågor att ta ställning till – när ska barnen få ta del av föräldrarnas tillgångar? I vilken omfattning ska det ske, och vad ska arvtagarna få använda pengarna till?

Stöd, råd och hjälp med genomförandet
Vi har stöttat många familjer i diskussioner kring generationsskiften – det kan gälla exempelvis familjeföretag, andra aktiebolag eller skogs- och jordbruksfastigheter som ska övergå till den yngre generationen. Det är inte ovanligt att frågor kring rättvisa är centrala, till exempel hur ett eller flera syskon ska lösas ut på ett rättvist sätt.

Vi hjälper till med äktenskapsförord, gåvobrev och testamenten, och med bouppteckningar då familjemedlemmar avlidit. I de fall då kunden gått bort sammanställer vi en ekonomisk rapport till den överlevande parten.

Behöver du hjälp med ett generationsskifte? Kontakta oss!

Scroll to Top