Allt stöd du och företaget behöver inom skatt

Den som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla sin verksamhet. Samtidigt är egna företagare den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och långsiktig skattestrategi. Därför finns Advice.

Långsiktiga samarbeten

Vi skräddarsyr våra förslag utifrån varje enskild kunds förutsättningar – vi erbjuder inga färdiga produkter eller lösningar. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och väger alltid in både kortsiktiga vinster och långsiktiga effekter av olika tänkbara handlingsalternativ innan vi presenterar våra förslag.

Engagerade från start till mål

För oss är inte uppdraget avslutat i och med att vi har givit förslag till lösningar. Vi åtar oss gärna att genomföra de åtgärder och strukturer vi har föreslagit och  följer med kunden ända in i mål. Eventuella problem som dyker upp löser vi under resans gång.

Allt stöd du och företaget behöver inom skatt

Den som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla sin verksamhet. Samtidigt är egna företagare den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och långsiktig skattestrategi. Därför finns Advice.

Långsiktiga samarbeten

Vi skräddarsyr våra förslag utifrån varje enskild kunds förutsättningar – vi erbjuder inga färdiga produkter eller lösningar. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och väger alltid in både kortsiktiga vinster och långsiktiga effekter av olika tänkbara handlingsalternativ innan vi presenterar våra förslag.

Engagerade från start till mål

För oss är inte uppdraget avslutat i och med att vi har givit förslag till lösningar. Vi åtar oss gärna att genomföra de åtgärder och strukturer vi har föreslagit och  följer med kunden ända in i mål. Eventuella problem som dyker upp löser vi under resans gång.

Varje bolag behöver en struktur som låter organisationen inrikta sig på affären snarare än på strukturella och skattemässiga frågor. Vi hjälper dig att skapa en optimal och långsiktigt hållbar bolagsstruktur som låter dig fokusera på det som är viktigast – att driva din business.

I många av våra uppdrag ser vi att koncernens löneunderlag inte har optimerats. Detta är relativt lätt att korrigera och får som konsekvens att bolagets delägare får möjlighet att lyfta större utdelningar till låg beskattning (20%) än de annars hade kunnat gjort.

Andra tjänster vi erbjuder inom området är till exempel:

 • Verksamhetsöverlåtelser
 • Försäljning av dotterbolag
 • Skapande av svenska eller utländska moderbolag
 • Hantering vid förvärv av förlustbolag
 • Paketering av tillgångar inför försäljning i dotterbolag
 • Tillvaratagande av löneunderlag inom fåmansbolagssektorn
 • Andelsbyten
 • Fusion och omvänd fusion
 • Avveckling
 • Skattefrågor i samband med investeringar
 • Utlandsetableringar
 • Frågor om fasta driftställen
 • Genomgång av nuvarande struktur för att förutse skatterisker och möjliga förbättringar

 

Behöver du hjälp med en omstrukturering? Kontakta oss!

Scroll to Top