Lagen om penningtvätt ställer höga krav på Advice som verksamhetsutövare för att uppnå kundkännedom. Vi ber dig därför att fylla i och signera vårt kundkännedomsdokument. Klicka på länken nedan för att komma till dokumentet.

Klicka här!

Customer knowledge

The Anti-Money Laundering Act places high demands on Advice as an operator to achieve good knowledge of out customers. Therefore, we need to ask you to fill in our Customer Knowledge document. Please click the link below to open the document.

Click here!

Scroll to Top