Internationellt nätverk

Sedan 2020 är Advice medlem i Alliott Global Alliance, en sammanslutning av fristående konsultbolag inom redovisning och revision, juridik, skatt och andra specialisttjänster. Alliott Global Alliance grundades 1979 och finns idag representerat i 75 länder världen över genom 180 medlemsbolag. Som kund hos Advice får du tillgång till hela Alliott Global Alliance internationella nätverk av specialister oavsett om det handlar om bolagsbildning utomlands, internationella skattefrågor, utflyttning eller andra internationella bolagsärenden.

Alliott Global Alliance, som vunnit flera internationella utmärkelser, växer i rask takt och har som närmaste mål att omfatta medlemmar i 100 länder. Då Advice och andra Alliott-medlemmar är fristående och självständiga kan vi använda de kontakter som fungerar bäst för varje specifikt uppdrag, utan att vara bundna till kollegor inom ett byrånätverk.

Advice har under sina 25 år i branschen dessutom byggt upp ett omfattande nätverk, inte minst internationellt. Vi har hjälpt kunder att starta utländska bolag i ett stort antal länder runt om i världen.

I samband med in- eller utflyttning till och från Sverige är utredning av en persons skattemässiga status enligt svenska skattebestämmelser och i förhållande till skatteavtal av central betydelse. I vissa fall behöver även stärkta anknytningar för utlandsboende utvärderas för att slå fast om dessa har en skattemässig effekt.

Vi utreder även hur svenska och utländska ersättningar, incitamentprogram och andra transaktioner ska tolkas ur ett svenskt skatteperspektiv. Vi hjälper företag med frågor som rör fasta driftställen och andra skattefrågor av internationell karaktär. Ofta anlitas vi för att tillsammans med en utländsk rådgivare optimera den skattemässiga situationen för företag och privatpersoner som verkar i eller har anknytning till flera länder.

kuvert

Behöver du hjälp med ett internationellt ärende? Kontakta oss!