Internationellt nätverk

Under våra 25 år i branschen har vi byggt upp ett omfattande nätverk, inte minst internationellt. Vi har hjälpt kunder att starta utländska bolag i ett stort antal länder runt om i världen.

Eftersom vi är opartiska kan vi använda de kontakter som fungerar bäst för varje specifikt uppdrag, utan att vara bundna till kollegor inom ett byrånätverk.

I samband med in- eller utflyttning till och från Sverige är utredning av en persons skattemässiga status enligt svenska skattebestämmelser och i förhållande till skatteavtal av central betydelse. I vissa fall behöver även stärkta anknytningar för utlandsboende utvärderas för att slå fast om dessa har en skattemässig effekt.

Vi utreder även hur svenska och utländska ersättningar, incitamentprogram och andra transaktioner ska tolkas ur ett svenskt skatteperspektiv. Vi hjälper företag med frågor som rör fasta driftställen och andra skattefrågor av internationell karaktär. Ofta anlitas vi för att tillsammans med en utländsk rådgivare optimera den skattemässiga situationen för företag och privatpersoner som verkar i eller har anknytning till flera länder.

kuvert

Behöver du hjälp med ett internationellt ärende? Kontakta oss!