Vem ska premieras? Vad får det kosta?

Innan ett incitamentsprogram införs är det viktigt att ha klart för sig vad programmet ska åstadkomma. Vem eller vilka ska premieras, vad är företagets mål med incitamentet och vad får det kosta?

Utifrån svaren på dessa frågor skapar Advice incitamentprogrammets struktur – räcker det med ett enkelt lönebaserat bonussystem för anställda, eller krävs mer invecklade optionsprogram med exempelvis aktier, konvertibler, teckningsoptioner eller syntetiska optioner?

Advice har lång erfarenhet av att utveckla och utvärdera incitamentsprogram och är en användbar samtalspartner i denna process. Vi deltar i diskussionen, undersöker förutsättningarna för olika modeller, redovisar hur olika system slår i olika situationer och hjälper till med incitamentssystemets slutgiltiga utformning.

Advice anlitas även för att utvärdera hur existerande eller erbjudna incitamentsprogram slår skattemässigt. Där utländska program appliceras i Sverige kan en sådan utvärdering medföra att villkoren omförhandlas för att kunna anpassa incitamentsprogrammet till det svenska skattesystemet.

Behöver du hjälp med ett incitamentssystem? Kontakta oss!

Scroll to Top