Vem ska premieras? Vad får det kosta?

Allt stöd du och företaget behöver inom skatt

Den som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla sin verksamhet. Samtidigt är egna företagare den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och långsiktig skattestrategi. Därför finns Advice.

Långsiktiga samarbeten

Vi skräddarsyr våra förslag utifrån varje enskild kunds förutsättningar – vi erbjuder inga färdiga produkter eller lösningar. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och väger alltid in både kortsiktiga vinster och långsiktiga effekter av olika tänkbara handlingsalternativ innan vi presenterar våra förslag.

Engagerade från start till mål

För oss är inte uppdraget avslutat i och med att vi har givit förslag till lösningar. Vi åtar oss gärna att genomföra de åtgärder och strukturer vi har föreslagit och  följer med kunden ända in i mål. Eventuella problem som dyker upp löser vi under resans gång.

Allt stöd du och företaget behöver inom skatt

Den som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla sin verksamhet. Samtidigt är egna företagare den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och långsiktig skattestrategi. Därför finns Advice.

Långsiktiga samarbeten

Vi skräddarsyr våra förslag utifrån varje enskild kunds förutsättningar – vi erbjuder inga färdiga produkter eller lösningar. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och väger alltid in både kortsiktiga vinster och långsiktiga effekter av olika tänkbara handlingsalternativ innan vi presenterar våra förslag.

Engagerade från start till mål

För oss är inte uppdraget avslutat i och med att vi har givit förslag till lösningar. Vi åtar oss gärna att genomföra de åtgärder och strukturer vi har föreslagit och  följer med kunden ända in i mål. Eventuella problem som dyker upp löser vi under resans gång.

Innan ett incitamentsprogram införs är det viktigt att ha klart för sig vad programmet ska åstadkomma. Vem eller vilka ska premieras, vad är företagets mål med incitamentet och vad får det kosta?

Utifrån svaren på dessa frågor skapar Advice incitamentprogrammets struktur – räcker det med ett enkelt lönebaserat bonussystem för anställda, eller krävs mer invecklade optionsprogram med exempelvis aktier, konvertibler, teckningsoptioner eller syntetiska optioner?

Advice har lång erfarenhet av att utveckla och utvärdera incitamentsprogram och är en användbar samtalspartner i denna process. Vi deltar i diskussionen, undersöker förutsättningarna för olika modeller, redovisar hur olika system slår i olika situationer och hjälper till med incitamentssystemets slutgiltiga utformning.

Advice anlitas även för att utvärdera hur existerande eller erbjudna incitamentsprogram slår skattemässigt. Där utländska program appliceras i Sverige kan en sådan utvärdering medföra att villkoren omförhandlas för att kunna anpassa incitamentsprogrammet till det svenska skattesystemet.

Behöver du hjälp med ett incitamentssystem? Kontakta oss!

Scroll to Top