Juni 2017

Bolag på Brittiska Jungfruöarna motsvarar inte ett svenskt aktiebolag

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ansett att ett bolag på Brittiska Jungfruöarna inte motsvarar ett svenskt aktiebolag vid prövning av reglerna om näringsbetingade andelar. HFD anser att bolaget inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland och ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked. Sökanden vill veta om ett company limited by shares på Brittiska Jungfruöarna motsvarar ett svenskt aktiebolag enligt definitionen av näringsbetingade andelar. Om så är fallet är …

Bolag på Brittiska Jungfruöarna motsvarar inte ett svenskt aktiebolag Läs mer »

Kammarrätten upphävde beskattning av Nice-resa

Kammarrätten fann i sin prövning att konferensresan till Nice hade väsentliga inslag av nytta för arbetsgivaren och att tiden för rekreation inte var anmärkningsvärd. Den anställde som ärendet gällde skulle därför inte förmånsbeskattas. Konferensresan till Nice företogs över fredag-söndag och av de lämnade uppgifterna hade mellan 10-13 timmar ägnats år arbetsrelaterade övningar. Skatteverket förmånsbeskattade en anställd för halva resekostnaden och även skattetillägg togs …

Kammarrätten upphävde beskattning av Nice-resa Läs mer »

Kontoret sommarstängt vecka 30-31

Vi på Advice önskar alla en trevlig midsommar och en skön sommar. I sommar håller Advice kontoret stängt veckorna 30 och 31.

Advice välkomnar fem nya medarbetare!

Advice välkomnar Maj Saarinen, Eloise Wallin, Åsa Carlsson, Hanna Nisell Kjebon och Matilda Gustafsson till kontoret! Maj har arbetat inom skatteområdet de senaste tolv åren. Hon har främst erfarenhet av företagsbeskattning och har arbetat med aktiebolag, handels-och kommanditbolag samt enskilda näringsidkare. Maj har erfarenhet från såväl Skatteverket som andra byråer och kommer närmast från Grant Thornton. …

Advice välkomnar fem nya medarbetare! Läs mer »

Scroll to Top