Fastighetsutredningen presenterad: avskattning av fastigheter föreslås

Fastighetsutredningen har nu lagt fram sina förslag. Utredningen föreslår att paketering av fastigheter även fortsättningsvis ska tillåtas – men att avskattning ska ske. Även förändringar avseende stämpelskatten föreslås. Advice ifrågasätter om utredningens förslag blir verklighet i denna utformning då utredaren i sin rapport anser att förslaget kommer att leda till ett minskat byggande vilket torde vara …

Fastighetsutredningen presenterad: avskattning av fastigheter föreslås Läs mer »