Anders Paues

Nya regler om källskatt på utdelning

Tidningen Skattenytt har publicerat Advice skatterådgivare Minna Grahns artikel ”Nya regler mot kringgående av källskatt – en analys i ljuset av skatteavtalsrätten”. Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt. I artikeln analyseras lagförslagen som …

Nya regler om källskatt på utdelning Läs mer »

Ny prövning av passiva investerare

Skatterättsnämndens (SRN) prövning i ett nyttförhandsbesked sätter utomståenderegeln på sin spets – och tolkningen får oöverskådliga konsekvenser då det kommer krävas full insyn i hur andra investerare redovisar sina innehav. SRN har bedömt att utomstående ägare inte har varit ”utomstående” i lagens mening. Beskedet har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Tolkningen innebär att passiva investerare inte anses …

Ny prövning av passiva investerare Läs mer »

Advice Familjerätt förvärvar Bläck Juridik

Advice Familjerätt AB förvärvade i september 2022 Bläck Juridik AB. Sammanslagningen vässar Advice produktportfölj ytterligare och gör att Familjerättsavdelningen på Advice växer tillsammans med Bläck Juridiks befintliga anställda.

Advice välkomnar fyra nya medarbetare

I och med förvärvet av Bläck Juridik AB får Advice-familjen fyra nya medarbetare som vi hälsar varmt välkomna till oss: Jörgen Svensson (partner/familjerättsjurist), Anna Enochsson (partner/familjerättsjurist), Therése Weckström (familjerättsjurist) och Ninni Johansson (assistent).

Scroll to Top