Augusti 2016

Kom och prata utflytt till Portugal!

Kom och prata utflytt till Portugal! Står du inför en förändring? Har du funderat på att flytta utomlands? Portugal har infört förmånliga skatteregler för icke-portuguisiska pensionärer. Reglerna innebär skattefrihet i tio år för svenskar som flyttar dit när de slutat att förvärvsarbeta. Den 6 oktober kl. 17:00 har du möjlighet att få information om och prata utflytt till Portugal med Advice. Då anordnar …

Kom och prata utflytt till Portugal! Läs mer »

Slutskattebesked redan i september för vissa företagare

Slutskattebesked redan i september för vissa företagare Skatteverket har gått ut med att en del näringsidkare samt delägare i aktie- eller handelsbolag som har skatt att betala ska få sitt slutskattebesked redan i september i stället för i december. Eftersom kvarskatten ska vara betald senast 90 dagar efter slutskattebeskedet blir förfallodagen för kvarskatten för de som får sina slutskattebesked i september så …

Slutskattebesked redan i september för vissa företagare Läs mer »

HFD: Skatteflyktslagen tillämplig på ett kringgående avseende kvalificerade aktier

HFD: Skatteflyktslagen tillämplig på ett kringgående avseende kvalificerade aktier Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatterättsnämndens (SRN) besked och anser att skatteflyktslagen ska vara tillämplig på ett tillvägagångssätt med flera aktieöverlåtelser för att undgå bestämmelserna om kvalificerade andelar. Det ansågs att andelsägaren med det tilltänkta förfarandet kringgick syftet med bestämmelserna om kvalificerade andelar eftersom arbetsinkomster omvandlades till kapitalinkomster samtidigt som en närstående kunnat fortsätta bedriva verksamheten. A och B …

HFD: Skatteflyktslagen tillämplig på ett kringgående avseende kvalificerade aktier Läs mer »

HFD fastställer förhandsbesked om samma eller likartad verksamhet inom advokatverksamhet

HFD fastställer förhandsbesked om samma eller likartad verksamhet inom advokatverksamhet Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer att de byråer där två bröder, båda advokater, är verksamma bedriver samma eller likartad verksamhet som bedrivits i deras faders bolag. Faderns bolag har bröderna erhållit genom arv och där har de aldrig själva varit verksamma. Bröderna A och B som själva är verksamma advokater har genom arv övertagit faderns …

HFD fastställer förhandsbesked om samma eller likartad verksamhet inom advokatverksamhet Läs mer »

Skatterättsnämnden har prövat friskvårdsförmåner

Skatterättsnämnden har prövat friskvårdsförmåner Skatterättsnämnden (SRN) beslutade att friskvårdsbidrag inte skattefritt kan användas till ett exklusivare träningskort. Däremot godtog SRN att friskvårdsbidraget används till golfspel på en pay and play-bana och driving range. Att använda friskvårdsbidraget till ett träningskort där tjänster som fri tillgång till relaxavdelning, solarium och vattenmassage, eget förvaringsskåp, obegränsat med hälsodrinkar, frukt och kaffe samt fri tillgång till handduk och träningskläder …

Skatterättsnämnden har prövat friskvårdsförmåner Läs mer »

Scroll to Top