Januari 2017

Liechtensteinsk stiftelse underkänns av Skatterättsnämnden

Skatteverket har sedan länge haft en inställning att utländska stiftelser vanligtvis inte kan jämföras med svenska familjestiftelser och att dessa därför ska ses igenom. Skatterättsnämnden har nu prövat en liechtensteinsk stiftelse och beslutat att stiftelsens tillgångar ska beskattas som stiftarens eller förmånstagarens egna tillgångar. B, som numera är avliden, hade donerat ett belopp till en …

Liechtensteinsk stiftelse underkänns av Skatterättsnämnden Läs mer »

Lättade regler avseende personaloptioner föreslås

Regeringen föreslår lättnad av personaloptioner i vissa fall. Enligt förslaget ska förmån av personaloption inte tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag som ingår optionsavtalet, som personaloptionen och optionsinnehavaren. Inte heller ska arbetsgivaren då betala arbetsgivaravgifter. Är villkoren uppfyllda ska det i stället bli kapitalbeskattning först när den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen …

Lättade regler avseende personaloptioner föreslås Läs mer »

Fast driftställe för cypriotiskt bolag genom svenska ägare

Kammarrätten i Göteborg har ansett ett cypriotiskt bolag ha fast driftställe i Sverige genom bolagets fem svenska ägare. Detta trots att bolaget inte har haft någon verksamhetslokal i Sverige. De svenska ägarna har inte ingått i bolagets styrelse och inte heller haft formella uppdrag i bolaget. Bolaget har även saknat lokaler, verksamhet och anställda på Cypern. Det fasta driftstället har kopplats till ägarnas bostäder …

Fast driftställe för cypriotiskt bolag genom svenska ägare Läs mer »

Skatterättsnämnden har nekat att styrelsearvode faktureras genom bolag

Skatterättsnämnden har i sitt besked ansett att ett styrelseuppdrags personliga art innebär att styrelsearvodet ska beskattas som inkomst av tjänst, förutom i vissa fall som när det gäller uppdrag begränsat i tid gällande ett särskilt avgränsat saneringsuppdrag. Sökanden är verksam som styrelseledamot i ett stort antal bolag och avser fortsättningsvis att utföra vissa av dessa uppdrag på konsultbasis via sitt helägda bolag. …

Skatterättsnämnden har nekat att styrelsearvode faktureras genom bolag Läs mer »

Fyllnadsinbetalning innan 13 februari 2017

Räknar du med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor avseende inkomståret 2016 och vill undvika kostnadsränta på skattekontot ska du göra en extra skatteinbetalning till ditt skattekonto senast den 13 februari 2017. Ränta på belopp över 30 000 kr börjar räknas från och med den 14 februari 2017. Extra skatteinbetalningar …

Fyllnadsinbetalning innan 13 februari 2017 Läs mer »

Scroll to Top