Mars 2017

Dags att deklarera!

Skatteverket skickar nu ut årets inkomstdeklarationer till privatpersoner. Senast den 15 april ska alla ha fått sin deklaration. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj. Om Advice upprättar er deklaration, får ni gärna börja samla in allt underlag som behövs för upprättandet av deklarationen, och skicka till oss. Advice ansöker om anstånd …

Dags att deklarera! Läs mer »

Regeringen slopar vissa 3:12-förslag

Advice Skatteinfo skrev i november om det utredningsförslag som förväntas leda till ändrade bestämmelser för delägare i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Utredningen syftade till att öka skatteintäkterna samt att förenkla nuvarande bestämmelser. Regeringen slopar vissa av utredningens förslag när lagförslaget nu skickas på remiss. De förändringar som nu föreslås innebär större skatteintäkter än med …

Regeringen slopar vissa 3:12-förslag Läs mer »

SINK-skatt för utflyttade föreslås höjas till 25 procent

Utflyttade begränsat skattskyldiga personer som får inkomster från Sverige betalar SINK-skatt på dessa (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). SINK-skatten är för närvarande 20 procent. I överläggningar inför vårbudgeten föreslås SINK-skatten höjas till 25 procent. Det är en nivå som SINK-skatten tidigare har legat på. Ändringen föreslås gälla från 1 januari 2018. Huruvida förslaget blir verklighet …

SINK-skatt för utflyttade föreslås höjas till 25 procent Läs mer »

Portugal snart slut som skatteparadis för pensionärer?

Regeringen inleder ett arbete för att stoppa möjligheten för svenska pensionärer att ta ut hela sin privata tjänstepension skattefritt genom att flytta till Portugal. Sverige har skatteavtal med en rad olika länder och huvudsyftet med dessa avtal är att inkomster inte ska bli dubbelt beskattade. Enligt nuvarande bestämmelser kan personer som har bosatt sig i …

Portugal snart slut som skatteparadis för pensionärer? Läs mer »

Bolagsverket skapar register över verkliga huvudmän

Snart förväntas en ny lag medföra att företag och föreningar måste anmäla verkliga huvudmän till Bolagsverket senast 31 december 2017. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. …

Bolagsverket skapar register över verkliga huvudmän Läs mer »

Scroll to Top