Februari 2018

Dags att skicka in deklarationsmaterial

Skatteverket har nu börjat skicka ut årets inkomstdeklarationer för privatpersoner. Senast den 15 april ska alla ha fått sin inkomstdeklaration. Vi ber dig som är deklarationskund hos Advice att så snart som möjligt att skicka din inkomstdeklaration och deklarationsunderlag till oss. Om du inte sedan tidigare är deklarationskund hos Advice och vill ha deklarationshjälp är …

Dags att skicka in deklarationsmaterial Läs mer »

Deklaration 2018

Årets inkomstdeklarationer till privatpersoner kommer att skickas ut under perioden 15 mars till 15 april. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj. Om Advice upprättar er deklaration, kan ni gärna börja samla in allt underlag som behövs för upprättandet av deklarationen, och skicka till oss. Advice ansöker om anstånd för de kunder …

Deklaration 2018 Läs mer »

Golf omfattas nu av friskvårdsbidraget

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom meddelad den 12 januari 2018 slagit fast att friskvårdsbidrag kan användas för att spela golf på pay and play-banor och för att träna golfslag på en driving range. Domen följer av ett av Skatteverket överklagat förhandbesked från Skatterättsnämnden. Av förutsättningarna för förhandbeskedet framgår att en arbetsgivare erbjöd samtliga anställda …

Golf omfattas nu av friskvårdsbidraget Läs mer »

Förhandsbesked om tillämpningen av utomståenderegeln

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked meddelat den 17 januari 2018 prövat en fråga om tillämpligheten av utomståenderegeln när det utomstående ägandet består i moderbolaget men det dotterbolag där delägarna har varit verksamma i har avyttrats. Av förutsättningarna för förhandsbeskedet framgår att de två sökandena sedan 2003 är verksamma i betydande omfattning i Z AB. Under 2011 …

Förhandsbesked om tillämpningen av utomståenderegeln Läs mer »

HFD: Reparationsavdrag för näringsfastighet med privat användning

Advice Skatteinfo skrev i våras om ett förhandsbesked där avdragsrätt för reparation, underhåll och ombyggnad av en näringsfastighet som syftade till att möjliggöra ett privat användande av fastigheten medgavs. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu fastslagit beskedet. Skatteverket överklagade beskedet för att få detta fastställt. Förutsättningarna var att sökanden äger en lantbruksfastighet som utgör en näringsfastighet. …

HFD: Reparationsavdrag för näringsfastighet med privat användning Läs mer »

Scroll to Top