Maj 2019

Stopp för skattefria pensioner i Portugal

Sverige och Portugal undertecknade den 16 maj 2019 ett ändrat skatteavtal mellan länderna. Godkänns avtalet i båda ländernas riksdagar medför detta att tjänstepension från Sverige från och med den 1 januari 2020 får beskattas här om pensionen inte till någon del beskattas i Portugal. Inför Portugal en beskattning av pensionerna har Sverige från och med …

Stopp för skattefria pensioner i Portugal Läs mer »

Beslut om nya regler för generationsskiften i fåmansföretag

Riksdagen har fattat beslut om nya regler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag. Nuvarande regler möjliggör för en försäljning av ett fåmansföretag till utomstående och att lägga kapitalvinsten i ett så kallat karensbolag. Efter en karenstid kan vinsten tas ut till en lägre beskattning. Samma möjlighet finns däremot inte om försäljningen sker till en eller …

Beslut om nya regler för generationsskiften i fåmansföretag Läs mer »

Scroll to Top