Mars 2020

Skatteverket ska särskilt granska bostads- och bilförmåner samt utlandsbosättningar

Skatteverket presenterar varje år särskilda fokusområden som kommer att granskas extra i deklarationen. I deklarationen avseende beskattningsår 2019 är det främst förmåner avseende bilar och fastigheter med höga värden som aviserats ska granskas.  Förmånsbeskattning kan bli väldigt betungande för den enskilde. Skatteverket är av uppfattningen att beskattningen ska inträda när en förmån varit möjlig att …

Skatteverket ska särskilt granska bostads- och bilförmåner samt utlandsbosättningar Läs mer »

Dags för Advice deklarationskunder att sammanställa deklarationsunderlag

Skatteverket skickar ut pappersdeklarationerna mellan den 13 mars och den 15 april. De som får sin deklaration digitalt har Skatteverket skickat deklarationen till redan. Vi ber dig som är deklarationskund hos Advice att så snart som möjligt skicka in din inkomstdeklaration och deklarationsunderlag till oss.  Advice ansöker om anstånd med att lämna deklarationen för de kunder …

Dags för Advice deklarationskunder att sammanställa deklarationsunderlag Läs mer »

Ny anståndsmöjlighet för företag

Till följd av Cononavirusets spridning införs en ny möjlighet för företag att kunna få anstånd med skatteinbetalningar i upp till ett år. Syftet är att stärka likviditeten i hela företagssektorn. Förslaget innebär att företag ska kunna få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön, och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Förslaget föreslås gälla från och med …

Ny anståndsmöjlighet för företag Läs mer »

Scroll to Top