April 2021

Vi påminner våra deklarationskunder att skicka in deklarationen

Senast den 15 april ska alla ha fått sin deklaration. Om du inte sett till din deklaration kan den ligga i din digitala brevlåda om du har en, som exempelvis Kivra. Skicka eller lämna in din deklaration och annat deklarationsmaterial till oss så snart som möjligt.

Driftstörningar mellan torsdag kl 16.00 och måndag kl 9.00

Advice kan komma att ha driftstörningar mellan torsdag den 15 april klockan 16.00 och måndag den 19 april klockan 09.00. Under denna period finns en risk för störningar i Advice epost. Om det gäller ett brådskande ärende under dessa dagar: ring eller skicka ett sms.

Uppsägning av skatteavtal med Portugal och Grekland

Regeringen har föreslagit att Sveriges skatteavtal med Portugal och Grekland sägs upp och upphör att gälla den 31 december 2021. Anledningen är att dessa länder har infört riktade regler som medför att personer som flyttar dit betalar en mycket låg eller ingen skatt alls på exempelvis tjänstepensioner och kapitalvinster som kommer från Sverige.

Pandemin försvårar beräkning av vistelsetid i Sverige för utlandssvenskar

Skattelagstiftningen innehåller ett antal bestämmelser där vistelsetid i Sverige får betydelse för beskattningen. Detta gäller dels i vår nationella skattelagstiftning och dels vid prövning av skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder. Bestämmelserna ställer ofta krav på framförhållning och planering vilket i många fall har varit svårt under det senaste året med anledning av …

Pandemin försvårar beräkning av vistelsetid i Sverige för utlandssvenskar Läs mer »

Så lyckas du med generationsskiftet

En entreprenör som byggt upp en verksamhet vill ofta att framgångssagan ska tas över och utvecklas av nästa generation. Men hur går ett generationsskifte till? Hur ska man tänka, vilka problem kan man ställas inför? Advice har skrivit en artikel om generationsskiften som publicerades nyligen i Trust Magazine, en tidning som bevakar frågor kring entreprenörer …

Så lyckas du med generationsskiftet Läs mer »

Scroll to Top