December 2021

Nyheter på Advice Redovisning

Under 2021 har Sandra Thelberg varit med och startat upp Advice Redovisning, parallellt med hennes roll som CFO på Advice KB. Sandra lämnar från årsskiftet sin roll som VD på Advice Redovisning för att återgå till att på heltid arbeta som CFO på Advice KB. Emilia Hofstetter och Elin Svanborg tar nu över stafettpinnen efter Sandra och …

Nyheter på Advice Redovisning Läs mer »

Advice tillbaka i renoverade lokaler

Sedan i somras har vi på Advice arbetat i tillfälliga lokaler på våningsplan 1 på samma adress Norrlandsgatan 16. Nu har vi flyttat tillbaka till nyrenoverade, fräscha och uppdaterade lokaler på våningsplan 5. Samtidigt har vi sett över vår grafiska profil med en ny logotyp och en omarbetad och modern hemsida.

Advice välkomnar tre nya medarbetare

Advice välkomnar de nya medarbetarna Nadia Svensson, Ellinore Back och Minna Grahn. Nadia kommer att arbeta som verksamhetschef och HR-ansvarig, Ellinore är från årsskiftet redovisningskonsult och Minna tillträder i mitten av januari som skattekonsult. Nadia Svensson Nadia kommer att arbeta som verksamhetschef/HR-ansvarig på Advice. Hon har en bakgrund inom organisation, arbetspsykologi, och arbetshälsovetenskap, och kommer …

Advice välkomnar tre nya medarbetare Läs mer »

HFD prövar köpoptioner

Olika former av incitamentprogram för att behålla personal har ofta präglats av bedömningsfrågor vid beskattningen. Frågorna är viktiga för den anställde och för arbetsgivaren eftersom en skillnad i bedömning medför att en framtida värdeuppgång beskattas antingen som kapitalinkomst eller som löneinkomst. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ger nu ytterligare vägledning när domstolen har bedömt att köpoptioner med …

HFD prövar köpoptioner Läs mer »

”Strike off” prövat av HFD

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat de skattemässiga konsekvenserna av ett ”strike off”-förfarande på Caymanöarna. Ägaren yrkade avdrag för kapitalförlust hänförlig till aktierna i bolaget. HFD fastslog att förfarandet inte motsvarar ett likvidationsförfarande enligt svensk rätt vilket medför att ägaren utdelningsbeskattas för utskiftat belopp i stället, vilket var det Skatteverket beslutat om. Vid en likvidation av …

”Strike off” prövat av HFD Läs mer »

Scroll to Top