Juni 2022

Advice kontor stängt vecka 30 och 31

Vi på Advice vill önska alla en trevlig sommar och passar samtidigt på att informera om att kontoret håller stängt veckorna 30 och 31 (25 juli till 7 augusti). Övriga veckor under sommaren finns någon på plats under kontorstid.

Exitbeskattning ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera och ge förslag på exitbeskattningsregler. Syftet är att se över möjligheten att införa regler där fysiska personer som flyttar från Sverige och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige, eller som enligt ett skatteavtal får hemvist i en annat land, ska kunna beskattas för kapitalvinster som upparbetats i Sverige, …

Exitbeskattning ska utredas Läs mer »

Översyn av 3:12-reglerna

Ändringar avseende de så kallade 3:12-reglerna, som gäller utdelning och kapitalvinst för verksamma ägare i fåmansföretag, ska föreslås på nytt. Reglerna har till syfte att ge incitament för att starta, driva och utveckla företag, med en avvägd beskattningsfördelning mellan skatt på satsat kapital och skatt på arbetsinkomst för företagare. Därtill syftar reglerna till att motverka att arbetsinkomster omvandlas …

Översyn av 3:12-reglerna Läs mer »

Distansarbete utomlands kan räknas som arbete i Sverige

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom fastslagit att distansarbete kan räknas som arbete i Sverige i socialförsäkringsfrågor. Domen öppnar upp en möjlighet för anställda som arbetar på distans att omfattas av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen även om de fysiskt inte utför något arbete i Sverige. I målet hade en person anställd vid Stockholms universitet flyttat …

Distansarbete utomlands kan räknas som arbete i Sverige Läs mer »

Scroll to Top